Tirumalai Krishnamacharya (1888 – 1989)

Tirumalai Krishnamacharya, geboren in 1888 in het zuiden van India, wordt algemeen erkend als de grondlegger van de moderne houdingsyoga. De populariteit van de huidige yoga gaat vooral uit van zijn belangrijkste studenten. Drie van zijn meest bekenden waren:

– T.K.V. Desikachar (zijn zoon), die de beoefening van Vini yoga onderzocht en uitwerkte.

– B.K.S. Iyengar (zijn zwager), de opmerkelijke yogaleraar die zelf zeer bekend werd met Iyengar yoga.

– Pattabhi Jois, bekend vanuit de Astanga yoga.

Krishnamacharya werd geboren in een Brahmin-familie in een klein dorp in Karnataka, India. Van jongs af aan was hij geïnteresseerd in de spirituele praktijken van de Vedische traditie. Zijn vader, een gerespecteerd leraar, was zijn eerste gids in de yoga, maar helaas stierf zijn vader toen Krishnamacharya nog erg jong was. Toch werd Krishnamacharya niet ontmoedigd. Hij zette zijn studie voort en reisde uiteindelijk naar de Himalaya’s waar hij jarenlang studeerde onder zijn goeroe, Yogeshwara Ramamohana Brahmachari. Hij woonde 7 jaar aan de voet van Mt Kailash in de Himalaya met zijn leraar Ramamohana Brahmachari . Hier studeerde hij asana’s, pranayama, de yoga Sutra’s van Patanjali (de fundamentele tekst over yogabeoefening) en het therapeutisch gebruik van yoga.

Aan het einde van zijn verblijf keerde hij terug naar zijn huis in Mysore, om een normaal gezinsleven te leiden en verder yoga te onderwijzen.

T. Krishnamacharya was afgestudeerd in de Indiase filosofie en daarnaast yogaleraar. Hij studeerde onder andere Sanskriet,  de zes darshan (de zes traditionele filosofische systemen) en Ayurveda.

“Krishnamacharya was een begaafd, getalenteerd en een man van een zeer hoog intellectueel kaliber met een krachtige fysieke bekwaamheid en een ongekend geheugen”

Hij was een meester in Ayurveda; hij bereidde medicijnen met kruiden en olie, zoals lehyams en tailam, die zeer effectief waren.

De Maharaja de Mysore gaf hem de erkenning van Asthana Vidvan (een eretitel).

Krishnamacharya had een veelzijdige persoonlijkheid, zijn stemmingen waren soms moeilijk te begrijpen en vaak onvoorspelbaar. Het was een enorme opgave om hem op zijn niveau te benaderen of met hem in discussie te gaan. Hij was een harde leermeester die geen enkel compromis of laksheid met precisie tolereerde. Zijn hoogstaande intelligentie, wetenschappelijke achtergrond, vurige ogen, goed gebouwde lichaamsbouw en sterke persoonlijkheid isoleerden hem paradoxaal genoeg.

Een mooie korte youtube documentaire: